Bez hrdosti

Dej: V jeden podvečer sa pri kostole v dedine Matúšová stretli štyri priateľky,Kamila,Milina,Paula a Ira. Rozprávali sa, ako strávili deň, keď im Kamila ukázala časopis, ktorý napísal jej brat Samo a Vážecký. Všetky boli časopisom uchvátené ale najmä Milina, ktorá bola do Sama zamilovaná. Vtom ho zbadali a rozhodli sa ísť za ním do domu, kde nacvičoval s ostatnými chlapmi piesne na majáles. Kým tam bol Milan, všetci sa správali zdržanlivo. Ale keď odišiel,začala sa zábava. Ostali tam Vážecký, ktorý bol hlavný zabávač, Vilo, Samo a všetky štyri dievčatá. Kým sa všetci zabávali, Samo prišiel zozadu k Miline a zakryl jej oči rukami. Milina sa nahnevala a rozbehla sa za ním. Keď ho chcela udrieť, chytil jej ruku a objal ju ale potom sa jej celý večer vyhýbal, aby si náhodou nemyslela, že si ju chce hneď zobrať. Kým sa zabávali, Milan sedel doma hladný v kuchyni a čakal, kým príde Milina domov. Pohoršoval sa nad Samom a ostatnými, ako si stále len užívajú a nič iné nerobia. A že všetky ženy sú do Sama slepo zaľúbené, hlavne Milina.
O pár dní Milan odcestoval na Zástavu a všetci sa prišli zabávať do farskej záhrady a kolkárne. Prišiel aj Michal Jablovský, ktorý začal Miline dvoriť.Keď páni odišli, Kamila začala rozprávať o tom, že Samo má nejakú priateľku v druhej dedine. Chcela tým odradiť Milinu. No tá sa tomu len zasmiala a tak Kamila spolu s Paulou nahnevaná odišla. Ire sa neskôr podarilo presvedčiť Milinu, aby sa išli pozrieť na spevokol.
Keď prišli ku Jablovskému, spevokol ani Samo tam nebol. Panovala tam dobrá nálada, možno aj preto, lebo sa popíjalo víno. Jeden chlap prišiel ku Miline a ponúkal ju vínom tak zúrivo, že jej polial celé šaty. Michala aj Kamilu to nahnevalo, ale Milina chcela Kamile urobiť napriek, preto sa vína napila,a nakoniec aj opila. Išla preto preč. V záhrade na fare stretla Michala. Ten sa ju pokúsil objať, ale Milina sa mu vytrhla. O pár dní na to sa v Matúšovej konal majáles (bál). Jediný, koho to skoro vôbec nezaujímalo, bol Milan. Hneval sa na Milinu, ako sa správa, že celý deň skúšala šaty a na nič iné nemyslela. Na bál bolo pozvaných veľa ľudí, aj z mesta. Ľudia z mesta boli namyslený a pochybovali, že sa budú zabávať. Ale názor zmenili hneď ako začal Samo a spevokol spievať piesne. Samovi sa začalo volať na slávu. Potom sa ako na každom správnom majálese začalo tancovať. Všetci mali partnera okrem Miliny. Strašne schudla, aj v tvári, mala stále červené líca a smutné oči. To kvôli tomu, že Samo ju nechcel. A tak ostala sama. Cítila ako ju bolí srdce pri pohľade na Sama, ktorý tancoval so všetkými dievčatami. Až vtedy pochopila, že Samo ju nechce a veľmi ju to ranilo.
Na druhý deň prišiel Samo na faru. Milina bola doma sama. Samo tam prišiel, aby sa presvedčil, že zvíťazil, že jej nie je (napriek všetkému) ľahostajný. Ale Milina sa zaprisahala, že už nikdy nebude na neho pozerať zamilovane a už vôbec nebude na neho myslieť. Samo si potom sadol na dvor a sedel tam až do večera. Rozmýšľal o tom, že Milina sa mu páči, ale akonáhle bol s inými dievčatami, na Milinu zabúdal.
Pri večeri povedal Milan sestre, že idú obaja ku Kamile. Bol tam aj Vážecký a Samo. Len čo prišiel, začal jej lichotiť. Nebrala ho vážne, veď on tak lichotil každej. Vážecký to všetko pozoroval a začal aj on lichotiť Kamile. V tom Samo navrhol, aby dvorili o závod. Milina bola zmätená, lebo to vyzeralo, že Samo všetky tie lichôtky myslel vážne. Keď ju Samo objal, Kamila to nevydržala a prikázala Miline mu streliť zaucho. Ale ona to neurobila. Odišla domov.
Jedného dňa oznámil Milan svojej sestre, že ide do Hagarova k rodičom. Milina súhlasila, že pôjde aj ona. Ešte pred odchodom sa však musela stretnúť s Irou. Keď sa dorozprávali a Milina chcela ísť domov, musela ísť okolo domu Jablovských. Videla tam Michala a tak poprosila Iru, aby šla s ňou. Keď precchádzali okolo domu, Michal ich zavolal dnu. Prišli na chodbu, ale hneď ako sa Michal opýtal Miliny či je chorá, pobrala sa na odchod. Už skoro odišla, nebyť Sama, ktorý práve prišiel. Objal Milinu a to bola chyba. Tá s plačom utiekla preč. Pri jarku však zle stúpila. Pred pádom ju zachránil Michal. Milina plakala a Michal to zbadal. Povedal, že by sa radšej zastrelil, len aby nebola smutná. No Milinu ten žart nepotešil. Otočila sa mu chrbtom a išla preč. O pár krokov sa zastavila a videla, že za ňou Michal stále pozerá. Vrátila sa naspäť. Uprene sa mu pozerala do očí a snažila sa zistiť na čo myslí. Jediné čo povedal bolo, že ju čaká brat, uklonil sa jej a odišiel.
Doma, v Hagarove, na Milinu nečakalo nič dobré. Sestra Anička sa jej začala vysmievať aká je chudá, ako hrozne vyzerá a to všetko kvôli Samovi. Až vtedy si Milina všimla aká je Anička krásna. Aj oná taká niekedy bola. Kým sa nezaľúbila do Sama. Všetci mali dobrú náladu, len Miline nebolo do smiechu. Ale ako tam tak sedela a pozorovala všetkých ľudí aj jej začalo byť veselšie. Až kým neprišiel Milan a neodišli do Matúšovej.
Milina nevedela čo má robiť. Strašne chcela ísť ku Ovickým, kde mala byť celá dedina, ale Milanovi sa ísť nechcelo. Našťastie po ňu prišli priatelia aj Ira. Zábava už bola v plnom prúde. Samo sedel za stolom a opíjal sa. Videl prichádzať Milinu, no zaumienil si, že sa k nej ani neozve. A tak sa aj stalo. Celý večer tancoval iba s Hermínkou. Ale Milinu to vôbec netrápilo. Zistila, že Samo je vlastne odporný. Už pre ňu vôbec nebol úžasný, ani pekný. Bol pre ňu obyčajný chudák.
Charakteristika postáv:
Milina Adamčíková:
Sestra Milana, milá.
Jej výzor: „Táto mala bielu tvár, žlté vlasy a biele šaty, za čo ju Irina, tučná tetka Tilka a žena pána doktora ironicky bielou grófkou titulúvala.“-[21].Bola najlepšia kamarátka Kamily – Samovej sestry. Milina bola slepo zamilovaná do Sama, ale Kamila sa jej to pokúšala odhovoriť, lebo vedela aký je jej brat úletník.
„ …aký krásny je večer a aký okúzľujúci i život! A tu utkvela jej v mysli hneď tenká postava Sama Jablovského. I zachvelo sa jej srdce nevýslovnou slasťou. Zrazu pocítila jeho hodvábne, jemné prsty na očiach a potom jeho ruky, ako ju obvili tam v druhej izbe, kde Vilo hral. Zavrela oči, červená pred samou sebou, ale slasť a omámenie nemohla zahnať“-[22].
„Čo si myslí to dievča a čo prišlo za ním? … a keď dovolí so sebou pohrávať, jej vina. Lebo už by mala mať rozum…“-[23]. Milina nakoniec rozum dostala a už ho viac nemilovala.
Samo Jablovský:
Samo bol neskutočný úletník, najväčší v dedine. Bol učiteľ.
„Samo Jablovský bol pýchou dediny, pýchou rodiny svojej i pýchou učiteľov. Keby sa bol vyučil ďalej, aká veľkosť bola by z neho bývala.“-[23]. Bol vypočítavý. Všetci v dedine si ho ale vážia. Takisto bol samoľúby.
„Čím menej lásky ukážeme žene, ona tým väčšmi lipne za nami. I bol preto sám sebe zvláštnym.“-[24].
Konflikty: Milina a Milan
Milina milovala Sama ale Milanovi to vadilo, lebo vedel čo je Samo zač. Neskôr sa Milina na Milana nahnevala lebo keď sa chystali na majáles Milanovi to neskutočne dlho trvalo. Milan a Samo
Nie je medzi nimi nijaký priamy konflikt, ale Milan ho nemá rád lebo je sukničkár a takisto sa snaží o Milanovu sestru Milinu.   Milina a Kamila
Keď sa raz pohádali – keď Kamila povedala Miline, že Samo má nejaké dievča v susednej dedine – Milina chcela urobiť Kamile napriek, a tak napriek tomu že Kamila nechcela aby sa Milina opila, opila sa.   Milina a Samo
Samo sa voči Miline správa veľmi odmerane – ale Milina si to aj tak nevšíma lebo je zamilovaná. Nakoniec si uvedomí aký je a vykašle sa naňho.
Problematika diela:
Problémy: Slepá(nešťastná) láska
Milina je takmer počas celého diela slepo zaľúbená do Sama. Nakoniec zistí že to nemá význam a zdravý rozum zvíťazí. Neustále zabávanie sa
Všetky postavy tejto poviedky – okrem Milana – sa neustále zabávali, či už v máji na majálese alebo každodenne so spevokolom. Milanovi to vadilo a rozmýšľal nad tým, prečo to robia a preto ich nemal moc v láske.