Bibliografia

  1. Šmatlák, Stanislav: Dejiny slovenskej literatúry. Bratislava, Tatran 1989.
  2. Obert, Viliam-Ivanová, Mária-Žemberová Viera: Učebnica pre 2. ročník gymnázií a stredných škôl. Bratislava, Litera 1994
  3. Rezník, Jaroslav: Po literárnych stopách na Slovensku. Bratislava, Mladé letá 1982