Kompozícia a štýl

Poviedka:
Je to epický útvar, v ktorom vystupuje málo postáv(menej jako v románe) , ale tieto postavy sú dopodrobna opísané a autorka zachádza až do ich hlbokej psychológie. Počas deja sa ďalej nevyvíjajú, všetko je opísané na začiatku. V poviedke má dôležitú úlohu rozprávač. Dej poviedky sa sústreďuje okolo jednej danej udalosti.
Každá z týchto štyroch poviedok je napísaná jako jeden celok s výnimkou Skonu Paľa Ročku, ktorá je písaná formou štyroch kapitol.
Štýl:
Štýl Timravinho písania je hovorový a jednoduchý. Vyskytujú sa v ňom nárečové slová, keďže väčšina poviedok sa odohráva na dedine – dedinčania sa väčinou nevyjadrovali najspisovnejšie. Je tu veľa básnických otázok, napr.-„Ale kam ísť?“-[34].
Použité figúry – hyperbola, gradácia; trópy – metafora, synekdocha. Vo svojich poviedkach hlboko preniká do psychiky postáv. Používa symboliku mena(Anča – zmija, Iľa – kráľovná). V poviedkach sa vyskytuje irónia(Paľo Ťapák).