Mocnár

DEJ: Iľa sa vydala za bratranca z matkinej strany- Ondra. Myslela si, že žiadna iná nevesta sa nebude mať tak dobre ako ona. Veľmi sa však sklamala, pretože matkina sestra, teraz už jej svokra, jej celý deň len nadávala a jej muž ju nazýval len „dýchavičným koňom“. V rodičovskom dome ju tiež nečakalo nič dobré. Nemala matku, ale len zlú macochu, otcovi bola tiež ľahostajná a starý otec celé dni len ležal na peci „akoby ani nebol človekom, ale zverom“. Za Ondra ju prinútili ísť, len aby sa jej zbavili. Ondrova matka- Bežanka ju zas chcela len pre pole, ktoré s ňou dostala. Často ju presviedčala, aby ho dala prepísať na muža, lebo dúfala, že zomrie skoro, ako jej matka. Ondro, ktorý bol najsilnejším chlapom v dedine, si z nej pred všetkými robieval posmech a keď prišiel v noci domov z krčmy, bíjaval ju. Potom sa jej ešte dostalo od jeho matky, že si nechá muža po krčmách chodiť a sama si je na vine. Ondro často hovorieval matke, že on si nájde inú ženu, takú čo sa mu bude páčiť, a že túto si môže nechať, keď si ju vybrala. Po čase sa o ňom rozchýrilo, že sa dáva na zlé chodníčky, lebo sa priatelil s Paľom Škrabákom. Matka sa oňho začala báť, keď raz prišiel domov neskoro v noci a doniesol ovocie a pušku, ktorú ukradli s Paľom strážnikovi v grófskej záhrade. Medzitým sa vrátil z vojny Jano Mravcovie, s ktorým sa kedysi chceli vziať, a Iľa mu sľúbila, že ho počká. Ten nemohol zniesť jej stratu a povedal si, že raz aj tak bude jeho. Iľa sa mu snažila v dedine vyhýbať, lebo sa bála stretnutia s ním, ale aj hnevu svojho muža. Ondro šiel jedného dňa spolu s ostatnými chlapmi nakúpiť kapustu na zimu. Keď sa večer vozy vrátili doviezli aj Ondra. Povedali, že je mŕtvy- že spadol z voza. Po chvíli však otvoril oči, vošiel do domu, kde znova omdlel. Ešte raz sa im ho podarilo prebrať, objal matku a naposledy vydýchol. Kata, ktorá bola s nimi na trhu, však vedela pravdu. Ondro s Paľom sa opili a šli kradnúť. Chytili ich a dobili železnými kolmi. Mnohým ľuďom, vidiac Iľu, ktorá ani slzu nevyronila napadlo: „Už si oslobodená!“
Charakteristika postáv:
Ondro:
Bežankin syn. Oženil sa bez lásky so sesternicou Iľou. Nemá k nej žiaden citový vzťah.
Ondrov výzor-„Je vysoký, pevný a mocný – silákom ho volajú v dedine, a čo sa krásy týka, mať jeho vraví vždy, že takého čeľadníka nebolo iba ak medzi pánmi ako on, a hoci slečnu bol by dostal za ženu, ak by sa o to pokúsil“-[1].
Bol tvrdohlavý a nenechal si povedať ani od kamarátov-„Ej Ondro, krivdíš jej. Ani jeden poriadny muž si ženu pred svetom na posmech nedonesie, čo by aká bola.“-[2].
Jeho tvrdohlavosť dokazuje takisto postoj k jeho matke, keď nechcela aby sa kamarátil s Paľom Škrabákovie-„Mamo, nič sa nekatujte pre mňa!“-[3].
Často bil svoju ženu aj napriek tomu že mu nič neurobila-„Žena, potečie čiasi krv! I zdvihne päsť hrozivo.“-[4].
Ondro sa pomaly dostával k čím ďalej tým horšej spoločnosti-„Tetka, aj naši chlapi spomínali už viac ráz, že sa do zlej spoločnosti dáva váš syn. Veď viete, ako robí Škrabák, že mu ver´ už chýr ide aj po iných dedinách.“-[5].
Hoci sa oňho matka strachovala, nebral ju na vedomie. Priateľstvo s Paľom Škrabákom sa mu však nakoniec stalo osudným a matkine obavy sa naplnili.
Iľa:
„Iľa šipíkovie sa nazdala, že keď sa vydá za bratranca k matkinej sestre, tak dobre ani jednej neveste nebude ako jej, a ľa, i teraz plače konča domu. Všetci v dome sú jej zlí.“-[6].
Nemala matku, iba macochu, ktorá ju nemala v láske a jej otcovi na nej tiež veľmi nezáležalo. Za bratranca z matkinej strany – Ondra ju vydali, len aby sa jej zbavili.
„Nik nebol láskavý k Ili ani doma. Prisilili ju ísť za Ondra; macocha aby sa jej zbavila, otec aby nemal starosti o ňu. Prinútili ju, hoci chcela iného, spodných Jana Mravencovie, s ktorým sa poznali od malička. No on šiel na vojenčinu a zatiaľ spravila rodina všetko toto nešťastie s ňou.“-[7].
Iľa mala problémy s dýchaním a aj preto ju jej muž volal dýchavičný kôň-„Ondro volá ju len dýchavičným koňom preto, že ťažko dýcha – on je ešte najhorší.“-[8].
Iľa bola viac-menej stratená lebo ju nechceli ani v rodičovskom dome-„Ili ešte jednako by bol život na strpenie, keby v rodičovskom dome u Mravencov mala príchyľu, ale ani tam pre ňu nič dobrého.“-[9].
Nakoniec sa však stala slobodnou, ale nechcela to dať nijako najavo-„Iľa ani plakať nemôže, riekli si ženy, vidiac ju tam stáť nemú a osivenú. Mnohej blyslo umom: Už si oslobodená!“-[10].
Anča – Bežanka:
Je Ondrova matka a sestra Ilinej nebohej matky. Bežanka ju volajú prezože pochádz z rodiny Bežanovcov. Nenávidela Iľu ešte viac ako Ondro lebo ona sama bola veľmi nešťastná že Ondro je nešťastný. Pripisovala vinu na Ilinu stranu keď sa Ondro začal kamarátiť s vandalmi ako napríklad Paľo Škrabákovie-„Čože by si ty jeho súdila? Povie Anča – Bežanka neveste. Keby si bola žena kráľovná, na svet súca, tak by on nechodil z domu za zábavkami. Ale akáže si ty?“-[11].
Bežanka chcela Iľu pre Ondra iba kvôli majetku ktorý vlastnila. Stále chcela aby dala statky na Ondra prepísať a vyhadzovala jej to na oči veľmi často-„Vari si doniesla statky do domu, že chceš rozkazovať? Pokračuje stará Anča neuspokojená ešte vždy.“-[12].
Má obavy o svojho syna a to čoho sa najviac bojí – že príde o svojho Ondra, sa nakoniec splní.
  
Konflikty: Iľa a Ondro
Ondro nenávidí Iľu a vzal si ju za ženu lebo mu to poradila jeho matka – kvôli statku ktorý vlastnila. Nemal ju nikdy rád a ani ona jeho nikdy nemilovala. On ju preklína a chce si nájsť inú ženu ktorá bude podľa jeho predstáv. Anča – Bežanka a Iľa
Konflikt medzi Iľou a Ančou – Bežankou vzniká vo chvíli keď Iľa nechce prepísať svoj majetok na muža – Ondra. Anča ju nenávidí lebo jej syn je nešťastný. Ondro a Ďuro Šimíkovie
Ondro bezdôvodne napadol Ďura v krčme iba kvôli tomu že sa pokúšal zastať sa jeho manželky Ili.   Ondro a zákon
Ondro šiel s Paľom kradnúť do grófskeho sadu a tam ich dobili strážnici železnými tyčami. Ondro a jeho matka
Ondro bol tvrdohlavý a nepočúval svoju matku čo sa mu nakoniec aj stalo osudným. Iľa a Jono Mravencovie
Ona mu sľúbila že na neho počká kým sa vráti z vojny ale musela sa vydať za Ondra. Jano jej to vyčítaval.
Problematika diela:
Problémy: Sobášenie kvôli majetku
Hlavným problémom tejto poviedky je sobášenie sa za účelom výhodného spojenia majetku aj proti vôli niektorého z budúcich manželov. Na dedine rodičia často vôbec nebrali ohľad na názor dcéry, keď sa ju rozhodli vydať. Pri výbere ženícha dbali o to, aby bol z čo najlepšej rodiny, pri neveste záležalo hlavne na veľkosti vena. Takto uzavreté manželstvá často nebývali šťastné, ako to môžeme sledovať aj v prípade Ili a Ondra. Túžba po majetku
Ilina svokra aj napriek tomu, že bola sestrou jej matky, sa k Ili správala horšie než k slúžke a nijako sa pred ňou netajila tým že jej ide len o majetok. Alkoholizmus a domáce násilie
Ondro bol často opitý a keď prišiel domov vždy bijával svoju ženu. Nadával jej a nenávidel ju. Problém so zákonom
Akonáhle sa Ondro dostal do spoločnosti Paľa Škrabákovie, stával sa z neho ešte horší človek – začal kradnúť a biť ľudí. Takisto plánoval aj s pytliačením. Iľa a jej rodina
Vzťahy medzi Iľou a jej rodinou boli takisto problematické. Akonáhle sa vydala už sa o ňu otec nezaujímal a nerobil nič preto, aby jej nejako pomohol.