Vlastný názor

Je pravda, že som nemal veľkú chuť čítať výber z poviedok od Boženy Slančíkovej Timravy. Nezdala sa mi byť ničím výnimočná, ale to len preto, lebo som doposiaľ o nej nič nevedel. Avšak na základe prečítaných poviedok Bez hrdosti, Mocnár, Ťapákovci a Skon Paľa Ročku, som usúdil že som si vybral celkom dobre. Páčia sa mi problémy vtedajšej doby a hlavne to, ako ich Timrava dopodrobna rozoberá a ako zachádza hlboko do psychológie daných postáv. Keby som musel, rád by som si prečítal aj viac jej poviedok. Neviem, či budem niekomu tieto diela odporúčať, ale podľa môjho subjektívneho názoru, ten, kto si vyberie na rozbor výber z poviedok od Timravy, určite neoľutuje – napríklad už len preto, že poviedky nie sú písané štylisticky náročne.