ZOZNAM CITOVANEJ LITERATÚRY

 

 1. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 2. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 3. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 4. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 5. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 6. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 7. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 8. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 9. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 10. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 11. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 12. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 13. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 14. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 15. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 16. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 17. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 18. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 19. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 20. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 21. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 22. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 23. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 24. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 25. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 26. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 27. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 28. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 29. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 30. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 31. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 32. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 33. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 34. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 35. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 36. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 37. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 38. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 39. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 40. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 41. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 42. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 43. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 44. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 45. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 46. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 47. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 48. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 49. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 50. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 51. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 52. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 53. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 54. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 55. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 56. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 57. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 58. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 59. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 60. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 61. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 62. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 63. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 64. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 65. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 66. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 67. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 68. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 69. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 70. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 71. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 72. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 73. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 74. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 75. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 76. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 77. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 78. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 79. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 80. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 81. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 82. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 83. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 84. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 85. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 86. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 87. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 88. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 89. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 90. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 91. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 92. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 93. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 94. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 95. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 96. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 97. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 98. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 99. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 100. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 101. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 102. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 103. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 104. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 105. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 106. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 107. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 108. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 109. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 110. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 111. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 112. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 113. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 114. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 115. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 116. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 117. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 118. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 119. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 120. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 121. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 122. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 123. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 124. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 125. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 126. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 127. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 128. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 129. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 130. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 131. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 132. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 133. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 134. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 135. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975
 136. Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975

VLASTNÝ NÁZOR  
Musím sa priznať, že o spisovateľke menom Božena Slančíková Timrava som pred mojou ročníkovou prácou ani nepočula, takže som nevedela čo ma čaká ale potešila som sa, že je tu konečne slovenská autorka- predstaviteľka nežného pohlavia. Už keď som tieto poviedky začala čítať, vedela som, že sa mi budú určite páčiť, pretože je v popredí konečne žena! Veľmi sa mi páčilo ako kritizovala vtedajšiu spoločnosť, poukazovala na rôzne problémy- či už to bol alkohol, morálka atď. Impozantná bola jej psychologizácia a hlavne, že išla úplne do hĺbky charakteru postavy. Čiže, celkovo sa mi jej poviedky veľmi páčili a určite by som každému odporučila prečítať si ich.