Zoznam citovanej literatúry

1-Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975-str. 383-384
2-Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975-str.388
3-Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975- str. 401
4-Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975- str. 399
5-Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975- str. 395
6-Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975- str. 383
7-Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975- str. 383
8-Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975- str. 383
9-Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975- str. 383
10-Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975- str. 411
11-Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975- str. 390
12-Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975- str. 391
13-Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975- str. 415
14-Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975- str.416
15-Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975- str. 417
16-Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975- str. 416
17-Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975- str. 246
18-Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975- str. 417
19-Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975- str. 416
20-Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975- str. 449
21-Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975- str. 513
22-Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975- str. 533
23-Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975- str. 518
24-Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975- str. 531
25-Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975- str. 545
26-Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975- str. 545
27-Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975- str. 545
28-Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975- str. 545
29-Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975- str. 549
30-Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975- str. 553
31-Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975- str. 553
32-Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975- str. 555
33-Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975- str. 570
34-Božena Slančíková Timrava: Timrava 1,2, Bratislava, Tatran 1975- str. 422